فروش ویژه مقاومت 4/7 كيلو اهم 2512

تجهیزات کارکرده هیچ محصولی در این دسته وجود ندارد.